Stravování pro cizí strávníky

Škola poskytuje stravování pro cizí strávníky za cenu 79 Kč za 1 oběd.

Možnosti stravování (vždy v čase od 11:15 do 11:40):

  • stravování v jídelně
  • odnos jídla v jídlonosiči

Podmínkou je zakoupení stravovací karty (40 Kč). Kartu a další informace je možné získat u vedoucí školní kuchyně.


Vedoucí školní jídelny
Simona Buchtová
tel: 547 381 021
e-mail: buchtova@zspavlovska.cz