Aktuální projekty

Škola je letos zapojena do následujících projektů:

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
Název projektu:  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Trvání projektu: 1. 9. 2017–31. 12. 2019
Celková výše dotace: 49 993 567,52 Kč
Řešitel projektu: Statutární město Brno, ZŠ jako zapojená škola

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010275
Název projektu: ZŠ Brno Pavlovská 63 OP VVV
Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 703 734,00 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga a psychologa, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů zejména prostřednictvím dalšího vzdělávání, extrakurikulární rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností a zájmové a rozvojové aktivity.