Aktuální projekty

Škola je letos zapojena do následujících projektů:

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018100
Název projektu: ZŠ Brno Pavlovská 80 OP VVV
Trvání projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 925 560,00 Kč

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Název projektu: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Název projektu: Projekt MAP II
Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
Celková výše dotace: 35,5 mil. Kč
Řešitel projektu: Statutární město Brno, ZŠ jako zapojená škola

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.