Comenius

Mýty a legendy – podobnosti a rozdíly

Partnerské instituce:

Island
Kársnesskóli
v/Kópavogsbraut
200 Kópavogur, Iceland

Anglie
Kirkbymoorside C P School
Westfields
Kirkbymoorside York YO62 6AG, England

Polsko
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczólkach
Szkolna 4

Projet běžel na naší škole v letech 2006-2009. Jeho cílem bylo zahájení a udržení komunikace dětí v anglickém jazyce, vytvoření a sdílení prezentací, textů a fotografií. Stěžejním cílem bylo také seznámení dětí s reáliemi, kulturou a historií zúčastněných zemí, a také jejich pověstí a mýtů.
Velkým přínosem pro učitele bylo porovnání školských systémů zúčastněných škol a seznámení se s novou vyučovací metodou “Storyline.”
Do projektu se na ZŠ Pavlovská zapojilo 6 učitelů a 185 žáků na obou stupních. Jak práce na projektu probíhala?
Na začátku roku jsme se sešli a přemýšleli, jak zapojit téma projektu – Mýty a legendy – do výukových plánů, aby došlo k co nejlepšímu propojení obsahu projektu a výukových témat. Dohodli jsme se, že protože značná část práce se bude odehrávat v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny.
Projekt Mýty a legendy – podobnosti a rozdíly je zaměřen na poznávání cizích kultur a života lidí v nich pomocí příběhů, které se na určitém území vyprávějí. V prvním roce jsme se tedy zabývali hlavně těmito příběhy. Věnovali jsme se našim tradičním pověstem, brněnským pověstem, do zahraničí také putoval příběh o Golemovi. Poznali jsme také tradiční příběhy z jiných zemí – Pověst o Krakovském drakovi, Svatém Jiřím a jeho boji s drakem a z Islandu příběh o kravičce Bůkkole a jejím pasáčkovi.

S našimi i cizími příběhy jsme pracovali v hodinách – českém jazyce, angličtině, mediální výchově a hlavně výtvarné výchově. Děti vyrobily keramické blanické rytíře, zamýšlely se nad tím, kdo je vlastně hrdina, vyrobily sochu Golema v životní velikosti, děti z jiné třídy malovaly svoje vlastní Golemy a zamýšleli se nad tím, k čemu by jejich sílu mohly využít dnes. V mediální výchově vytvořili žáci svoje verze pověstí jako powerpointovou prezentaci. Děti ze čtvrté, páté a sedmé třídy navštívily zajímavá místa v Praze a Brně, spojená s příběhy a pověstmi. Sedmáci natočili z putování Brnem film.
Dalším tématem byla brněnská strašidla.
Děti také zpracovaly dotazníky – vyprávění o sobě, jak žijí, co se učí ve škole, kde a jak bydlí, jaké mají zájmy a podobně. Opět se vzniklé práce posílaly ostatním školám. Komunikačním jazykem byla opět angličtina. V únoru jsme na škole zorganizovali projektový den nazvaný Summit 4 zemí. Účastnily se ho děti z pátých a šestých tříd, celkem asi 90 dětí. Cílem bylo seznámit se s ostatními zeměmi, vytvořit informační sloup s plakáty o těchto zemích a svoji práci nakonec prezentovat před ostatními dětmi. V březnu byla zahájena výstava prací dětí v rámci projektu Socrates ve vestibulu školy.

V dalším roce jsme se věnovali svátkům, které se v jednotlivých zemích slaví. Vznikaly hlavně powerpointové prezentace, popisující zvyky. S těmi, které přišly ze zahraničí, jsme potom opět pracovali v hodinách cizích jazyků.
V posledním roce vzniklo divadelní představení shrnující zvyky a svátky v různých zemích. Děti nacvičily divadelní představení s písničkami v mnoha jazycích.
Během všech tří let probíhaly 2x ročně schůzky na jednotlivých partnerských školách. Na podzim jsme naplánovali aktivity, kterým se budeme věnovat, před koncem roku jsme zhodnotili, co se udělalo a naplánovala další činnost.
Kromě těchto schůzek vyjeli někteří učitelé na studijní návštěvy zahraničních škol. Tyto výjezdy byly velice podnětné a zajímavé.
Díky učitelským výměnám jsme navázali osobní, přátelské kontakty s učiteli z jiných zemí, měli jsme možnost srovnat organizaci výuky v Polsku a na Islandu, mohli jsme ve výuce angličtiny využít i skutečné materiály připravené v angličtině jinými dětmi, v případě Britů rodilými mluvčími, rozšířili jsme svůj repertoár výukových materiálů (pohádky, příběhy, a to i audio verze).