EU Peníze školám

V minulém školním roce začaly přípravné práce a v letošním školním roce rozbíháme na ZŠ Pavlovská projekt EU Peníze školám. Cílem tohoto projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Naše škola se bude soustředit na rozvoj čtenářské gramotnosti, inovaci výuky matematiky, cizích jazyků a přírodovědných oborů a také na zavádění moderních technologií do výuky. Dalším cílem je vzdělávání pedagogických pracovníků, absolvujeme tedy různé semináře a kurzy pro inovace ve výuce.

Díky tomuto projektu získáme během 2 let 9 interaktivních tabulí a další techniku, kterou 22 vyučujících, kteří jsou v projektu zahrnuti, využijí v hodinách a pro jejich přípravu.

Doufáme, že naši žáci už brzy zaznamenají jak rozšíření technického vybavení, tak praktický dopad absolvovaných kurzů a že budou mít chuť zkoušet nové věci, stejně jako jejich učitelé.