Uskutečněné projekty


Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010275
Název projektu: ZŠ Brno Pavlovská 63 OP VVV
Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 703 734,00 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga a psychologa, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů zejména prostřednictvím dalšího vzdělávání, extrakurikulární rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností a zájmové a rozvojové aktivity.


Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
Název projektu:  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Trvání projektu: 1. 9. 2017–31. 12. 2019
Celková výše dotace: 49 993 567,52 Kč
Řešitel projektu: Statutární město Brno, ZŠ jako zapojená škola

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.


Udržitelnost projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015
Název projektu:  Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách
Udržitelnost projektu: do 30. 6. 2017
Řešitel projektu: Statutární město Brno
Financování projektu: Statutární město Brno

Zaměření projektu: na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání


Název projektu: EDISON
Trvání projektu: 20. – 26. 2. 2017
Řešitel projektu: AIESEC http://www.brno.aiesec.cz/skoly/edison
Financování projektu: je financován AISEC, školou aj.
Zaměření projektu: rozvoj angličtiny, multikulturního povědomí

Škola se průběžně zapojuje do preventivních programů Policie ČR a Městské policie (programy stacionáře Kociánka, besedy žáků na témata právní odpovědnosti).


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001993
Název projektu: ZŠ Brno Pavlovská 22 OP VVV
Trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 103 832 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a školního speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi a tandemovou výuku.

Kompletní informace o projektu (pdf)


Další projekty

EU peníze pro ZŠ Pavlovská »
Setkání kulturních hrdinů »
Překračování hranic »
Mýty a legendy »
Environmentální výchova »