Rozšířená výuka matematiky

Ve školním roce 2019/20 otevíráme 6. třídu s posílenou výukou matematiky. Přihlásit se mohou všichni žáci 5. tříd. V současné době je matematika hodně žádaná. Většina oborů se dnes opírá o matematické základy a využívá statistiku. Matematika také vede děti k logickému uvažování a to se projevuje nejen v samotné matematice, ale i v jiných předmětech. Děti, které mají logické myšlení, se pak lépe orientují v běžném životě.

deti-matematika

Talentová zkouška z matematiky proběhne písemnou formou a bude obsahovat učivo I. stupně základní školy a logické úkoly odpovídající tomuto věku. Zkouška potrvá 60 minut. Na test si děti přinesou psací a rýsovací pomůcky a přezůvky. Po dobu zkoušky škola zodpovídá za děti, proto v případě, že budou dříve hotovy, nemohou odejít dříve. Talentová zkouška se pro školní rok 2019/2020 uskuteční v pátek 17. 5. 2019 v 9:00 hod. v budově ZŠ Brno, Pavlovská 16. Zájemci se dostaví v 8:45 hod. do vestibulu školy.

Přihlášku k talentové zkoušce si stáhněte zde:
formát pdf | formát rtf

Vyplněnou přihlášku je možno doručit do školy poštou, osobně nebo elektronicky na info@zspavlovska.cz a to nejpozději do 15. 5. 2019. Žáci jsou ke zkoušce zařazeni na základě podání přihlášky. Na zkoušku už nebudou žáci zváni písemně. Výsledky zkoušky budou zveřejněny na webu školy pod číselným kódem, které dítě získá u zkoušky.

Příprava na zkoušku

Doporučujeme na internetu starší ročníky matematických soutěží, např. http://matematickyklokan.net/sborniky.php, http://www.zskuldova.cz/index.php?page=news&sub=mateso&lng=cs (MATESO)

Na ZŠ Pavlovská proběhne „Přípravný kurz z M“ ve dnech 7., 9. a 14. 5. (14:00-15:30), cena 300,-Kč, přihlášky přijímáme e-mailem (info@zspavlovska.cz), informace k platbě obdržíte obratem.

.