Rozšířená výuka matematiky

  • Žáci mají učivo rozšířeno o složitější a komplexnější úlohy, jde se více do hloubky.
  • Učí se rychlejším tempem, často i v jiných předmětech je větší progres.
  • Žáci se průběžně připravují k přijímacím zkouškám.
  • Pravidelně se účastní matematických soutěží – Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Logická olympiáda, MaSo, Sudoku.

deti-matematika

Talentová zkouška z matematiky do 6. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne písemnou formou a bude obsahovat učivo I. stupně základní školy a logické úkoly odpovídající tomuto věku. Zkouška potrvá 60 minut. Na test si děti přinesou psací a rýsovací pomůcky a přezůvky. Po dobu zkoušky škola zodpovídá za děti, proto v případě, že budou dříve hotovy, nemohou odejít dříve. Talentová zkouška se uskuteční v pátek 15. 5. 2020 v 9:00 hod. v budově ZŠ Brno, Pavlovská 16. Zájemci se dostaví v 8:45 hod. do vestibulu školy.

Přihlášku k talentové zkoušce si stáhněte zde:
formát pdf | formát rtf

Vyplněnou přihlášku je možno doručit do školy poštou, osobně nebo elektronicky na info@zspavlovska.cz a to nejpozději do 14. 5. 2020. Žáci jsou ke zkoušce zařazeni na základě podání přihlášky. Na zkoušku už nebudou žáci zváni písemně. Výsledky zkoušky budou zveřejněny na webu školy pod číselným kódem, které dítě získá u zkoušky.

Příprava na zkoušku

Doporučujeme na internetu starší ročníky matematických soutěží, např. http://matematickyklokan.net/sborniky.phphttp://www.zskuldova.cz/index.php?page=news&sub=mateso&lng=cs (MATESO)

Na ZŠ Pavlovská proběhne před zkouškou „Přípravný kurz z M“ ve třech dnech:

úterý 5. 5. (14:00 – 15:30)
čtvrtek 7. 5. (14:00 – 15:30)
pondělí 11. 5. (14:00 – 15:30)

Sraz na výuku ve vestibulu školy v 13:55, výuka v přízemí školy v učebně V. B. S sebou si žáci budou nosit: psací a rýsovací potřeby, lepidlo, sešit na zápisy; pro žáky z jiných ZŠ: přezůvky.

Cena celého kurzu je 300 Kč.

Přihlášky posílejte emailem na info@zspavlovska.cz. Po přihlášení obdržíte údaje pro platbu převodem na účet školy.