Matematika – rozšířená výuka ve školním roce 2021/22

Žáci 5. ročníku letošního školního roku budou psát písemný test z matematiky. Pokud budou žáci v červnu ve škole, proběhne písemný test v červnu, pokud nebudou žáci v červnu ve škole, proběhne test až v září. Na základě výsledků testu bude ve školním roce 2021/22 nadanějším žákům za souhlasu rodičů nabídnuta rozšířená výuka matematiky v jedné hodině týdně v 6. ročníku, v dalších letech budou mít hodinu navíc v rámci předmětu cvičení z matematiky.

Matematika bude vyučována metodou Hejného, která má svá specifika, proto dojde k rozdělení žáků do skupin v jedné hodině týdně (skupina s rozšířenou výukou pro žáky nadanější, skupina procvičovací pro žáky ostatní), čtyři hodiny budou žáci pracovat ve svých kmenových třídách.

Žáci budou zapojováni do vyhlášených matematických soutěží: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Sudoku, Logická olympiáda, MaSo.