Matematika – rozšířená výuka

Počínaje 6. ročníkem je nadaným žákům nabídnuta rozšířená výuka matematiky. Žáci jsou rozděleni do skupin podle dosažených výsledků v testu, který se píše v květnu nebo červnu. Kolektivy tříd z 1. stupně však zůstávají zachovány. Skupina dětí nadanějších má za souhlasu rodičů rozšířenou výuku matematiky, ostatní skupiny mají výuku standardní. Pokud je v ročníku pouze jedna třída, dělení na skupiny se nekoná.

Od 7. ročníku je žákům nabízen předmět Cvičení z matematiky.

Žáci jsou zapojováni do vyhlášených matematických soutěží: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Sudoku, Logická olympiáda, MaSo.

Zájemci z jiných škol kontaktují Evu Kašparovou – [email protected].