Matematika – rozšířená výuka ve školním roce 2021/22

Žáci 5. ročníku letošního školního roku budou psát písemný test z matematiky v pondělí 14. 6. 2021 v 8:15 hodin.
Na základě výsledků testu bude ve školním roce 2021/22 nadanějším žákům za souhlasu rodičů nabídnuta rozšířená výuka matematiky v jedné hodině týdně v 6. ročníku, v dalších letech budou mít hodinu navíc v rámci předmětu cvičení z matematiky.
Matematika bude vyučována metodou Hejného, která má svá specifika, proto dojde k rozdělení žáků do skupin v jedné hodině týdně (skupina s rozšířenou výukou pro žáky nadanější, skupina procvičovací pro žáky ostatní), čtyři hodiny budou žáci pracovat ve svých kmenových třídách.

Žáci budou zapojováni do vyhlášených matematických soutěží: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Sudoku, Logická olympiáda, MaSo.

Zájemci z jiných škol kontaktují Evu Kašparovou – kasparova@zspavlovska.cz.