Informace pro rodiče předškoláků

Dny otevřených dveří

Úterý 6.11.2018 8:00-12:00
Čtvrtek 10.1.2019 8:00-12:00
Středa 13.3.2019 8:00-12:00

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče předškolního věku (pdf)

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (pdf)

Spádový obvod ZŠ Brno, Pavlovská 16

Axmanova, Bellova, Chopinova, Jírovcova, Libušina tř. (od č. 7), Myslivní, Nad Pisárkami, Pavlovská, Řadová, Talichova, U Velké ceny, Voříškova (lichá č. 1–17), Žebětínská (od č. 67).

Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis na naší škole proběhne 3. a 4. 4. 2020.

Pátek 3.4.2020 13:00-17:00
Sobota 4.4.2020 9:00-11:00

Registrace dítěte a rezervace termínu zápisu bude spuštěna v březnu na http://zapisdozs.brno.cz/.

Je vhodné se do databáze zaregistrovat, vyhnete se tím čekání, pokud by se údaje musely zadávat do systému až v době zápisu na naší škole.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, je potřeba dostavit se k zápisu ve škole už se zprávou z pedagogicko psychologické poradny a od lékaře nebo klinického psychologa. Protože se může stát, že na vyšetření budete čekat i několik týdnů až měsíců, bylo by dobré nahlásit se do poradny co nejdříve, nejlépe hned.

K zápisu přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknout ze systému http://zapisdozs.brno.cz/)
  • zápisní lístek do školní družiny: doc
  • dotazník pro šk. matriku: doc
  • žádost o odklad, pokud budete řešit (vytisknout ze systému http://zapisdozs.brno.cz/)

Případně:

  • potvrzení o svěření dítěte do péče, zprávu z vyšetření z PPP a od lékaře, pokud chcete žádat o odklad.

Rozhodnutí o přijetí

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 8. června 2020 v 17:00.

Pokročilá výuka angličtiny

Informace o pokročilé výuce angličtiny