www.culturalheroes.wbs.cz/ | www.culturalheroesaremeeting.org
Základní škola Pavlovská získala v tomto roce grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení Comenius. V rámci grantu na téma “Cultural Heroes Are Meeting” jsme navázali spolupráci s partnerskými školami z Turecka, Velké Británie, Španělska a Slovenska. Naši žáci se společně s žáky jiných zemí budou v následujících 2 letech zamýšlet nad problematikou ekologie, kultury a rasové diskriminace na příkladech kulturních hrdinů.

Budou se seznamovat s kulturními hrdiny České republiky i partnerských zemí a diskutovat o jejich přínosu pro společnost. Diskuze budou vedeny na půdě školy i v partnerských institucích při návštěvě našich žáků. Ze získaných poznatků vytvoří plakáty, obrázky i prostorové objekty. Vizuální výstupy využijí při tvorbě kalendáře a budou prezentovány na výstavě. Žáci sehrají divadlo o vybraném českém hrdinovi. Průběh projektu bude zachycen na videokameru a veškeré produkty projektu všech partnerských zemí se shromáždí na webových stránkách projektu.

Díky uvedeným činnostem si žáci ZŠ Pavlovská vytvoří nová přátelství s cizinci, zdokonalí se v angličtině a také poznají kulturu partnerských zemí. Uvědomí si význam hrdinů a jejich činů pro společnost.

Očekáváme, že projekt bude přínosný i pro školu a to nejenom v oblasti získaných financí. Mnohem důležitější je rozšíření kompetencí učitelů, jejich zdokonalení se v anglickém jazyce a hlavně rozšíření zkušeností učitelů s novými metodami výuky. Z těchto zkušeností se pak budou těšit jejich žáci.