Číslo projektu: reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0009
Název projektu: EU Brno, Pavlovská
Trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Řešitel projektu: ZŠ Brno, Pavlovská 16

Financování projektu: je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zaměření projektu: zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, zlepšení jazykových kompetencí učitelů, podpora výuky anglického jazyka a zlepšení jazykových znalostí a dovedností žáků a prohloubení jejich znalostí o Velké Británii

Počet zapojených pracovníků: 14


Číslo projektu:  reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Název projektu: Pojďme se dotknout ICT   http://moodle.sssbrno.cz/dotyky/
Trvání projektu: září 2014 – 26.9. 2015
Řešitel projektu: SSŠ Brno

Financování projektu: je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zaměření projektu: další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, škola získá 20 tabletů pro učitele

Počet zapojených pracovníků: 24


Číslo projektu: reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Název projektu: Dokážu to!

Trvání projektu: květen 2014 – červen 2015
Řešitel projektu: AISIS Kladno
Financování projektu: je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zaměření projektu: další vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech Mentor – Klima školy a Mentor – Finanční gramotnost
Počet zapojených pracovníků: 3
http://www.dokazuto.cz/


Číslo projektu: reg. č. CZ.1.07/1.2.17/01.0027
Název projektu: Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Trvání projektu: květen 2013 – prosinec 2014
Řešitel projektu: PPP Brno
Financování projektu: je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zaměření projektu: škola se podílela na vzniku diagnostických baterií. S využitím baterií v praxi byli seznámeniučitelé 1. stupně a asistenti pedagoga působící na 1. stupni na dvou kurzech v říjnu 2014:

  1. Diagnostika zaměřená na schopnosti potřebné pro čtení a psaní
  2. Základy Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; základy vytváření vyrovnávacích a podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Počet zapojených pracovníků: 14

http://www.pppbrno.cz/projekt/


Číslo projektu: reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Název projektu: Pojďme se dotknout ICT

Trvání projektu: od 31. 10. 2014 do 31. 7. 2015
Realizátor projektu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

Naše škola je partnerem projektu.

Cíl projektu: profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji těchto technologií.

Počet zapojených pracovníků: 24

Popis zapojení partnera:
Vzdělávání ředitelů.
Mentorská činnost.
Studium pro metodiky ICT.
Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.
Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.
Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.

http://moodle.sssbrno.cz/dotyky/


Název projektu: EDISON

Trvání projektu: 9.–15. 2. 2015
Řešitel projektu: AIESEC
Financování projektu: je financován AISEC, školou aj.

Zaměření projektu: rozvoj angličtiny, multikulturního povědomí

http://www.brno.aiesec.cz/skoly/edison


Číslo projektu: reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015
Název projektu: Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

Trvání projektu: květen 2014 – červen 2015
Řešitel projektu: Statutární město Brno
Financování projektu: je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zaměření projektu: na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání

logo-pro-eu

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/#c4470935