Kroužky 2017/2018 pod vedením pedagogů ZŠ Pavlovská

  • Přehled a podrobné informace ke kroužkům včetně cen budou známy nejdříve v pondělí 11. září odpoledne na třídních schůzkách.
  • Přihlašování a platby kroužků budou probíhat nejdříve v úterý 12. září od 7:40 u hospodářky v kanceláři školy.
  • Bez složení platby v hotovosti na místě nelze dítě do kroužku přihlásit.

Sběr papíru

ZŠ Brno, Pavlovská 16 vyhlašuje sběr papíru na dny 18. – 20. 9. 2017 od 14:30 do 17:00 na školním dvoře. Papír sbíráme vytříděný a svázaný. Všem rodičům i žákům předem děkujeme za účast.

Žáci přijatí do matematické třídy

  1. ročník – matematická třída, školní rok 2017/18
č. číselný kód
1 17 6 022
2 17 6 045
3 17 6 014
4 17 6 043
5 17 6 031
6 17 6 034
7 17 6 005
8 17 6 024
9 17 6 030
10 17 6 007
11 17 6 018
12 17 6 025
13 17 6 032
14 17 6 020
15 17 6 027
16 17 6 029
17 17 6 016
18 17 6 037
19 17 6 040
20 17 6 036
21 17 6 048
22 17 6 013
23 17 6 060
24 17 6 038
25 17 6 055
26 17 6 057
27 17 6 042
28 17 6 028