Používáme moderní technologie

Moderní komunikační technologie jsou základem naší společnosti, proto jim věnujeme maximální pozornost. Naše vybavení neustále modernizujeme a přizpůsobujeme se nejnovějším trendům. V naší škole máme kromě 2 učeben informatiky, které lze využívat v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, také 7 interaktivních tabulí, které slouží k moderní výuce napříč všemi ročníky. Všechny třídy a učebny máme vybaveny dataprojektory a ozvučením pro zkvalitnění výuky. Celá škola je kompletně pokryta wi-fi signálem. Žáci mohou využívat free signál PUBLIC. Všichni pedagogičtí pracovníci mají přiděleny k využívání notebooky.

Rodiče, učitelí i žáci využívají komunikační systém Edookit – elektronická žákovská knížka, třídní kniha, mailové prostředí. Zcela nadstandardním vybavením je pak vlastní kinosál pro audiovizuální prezentace ve vzdělávání a audio-video studio vybavené potřebnou technikou i softwarem.Ve výuce pracujeme s nejnovějšími počítačovými programy, se kterými se žáci setkávají v běžném životě – Windows 10, MS Office, Zoner Photo Studio, Zoner Callisto a mnoho dalších.