Používáme moderní technologie

Moderní technologie jsou základem naší společnosti, proto jim věnujeme maximální pozornost. Naše vybavení neustále modernizujeme a přizpůsobujeme se nejnovějším trendům. V naší škole máme kromě 2 učeben informatiky, které lze využívat v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, také 6 interaktivních tabulí, které slouží k moderní výuce napříč všemi ročníky. Celá škola je kompletně pokryta wi-fi signálem.

Pro rodiče je zavedena elektronická žákovská knížka. Zcela nadstandardním vybavením je pak vlastní kinosál pro audiovizuální prezentace ve vzdělávání a audio-video studio vybavené potřebnou technikou i softwarem.Ve výuce pracujeme s nejnovějšími počítačovými programy, se kterými se žáci setkávají v běžném životě – Windows 10, MS Office, Zoner Photo Studio a mnoho dalších.