Kroužky a volnočasové aktivity

Kroužky ve šk. r. 2021/22 (pdf)

Přihlašování a platby kroužků budou probíhat od úterý 7. září od 7.40 h do čtvrtku 30. září u hospodářky v kanceláři školy. Bez složení platby v hotovosti na místě nelze dítě do kroužku přihlásit. Přehled kroužků bude zveřejněn i na webových stránkách školy. Při přihlašování budou rodiče vpouštěni do kanceláře jednotlivě a musí mít na sobě roušku.