Kroužky a volnočasové aktivity

Kroužky ve šk. r. 2020/21 (pdf)

Přihlašování a platby kroužků budou probíhat od úterý 8. září od 7.40 h do středy 30. září u hospodářky v kanceláři školy. Bez složení platby v hotovosti na místě nelze dítě do kroužku přihlásit. Při přihlašování budou rodiče vpouštěni do kanceláře jednotlivě, doporučujeme roušku. Kroužky probíhají od října do května.