Školní družina

Naši ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. V letošním roce ji tvoří 7 smíšených oddělení, naplněnost je 30 dětí.

Činnost naší ŠD vychází z pedagogiky volného času. Cílem naší práce je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.

Provoz školní družiny

Ranní družina – 6:30 – 8:00
Odpolední družina 11:30 – 17:00

Vedoucí školní družiny

Jarmila Valíčková

Vychovatelky

I.A, V.C – Radka Kraušnerová
I.B, V.B – Ivana Strouhalová
II.A, IV.B – Klára Višinková
II.B, IV.B – Helena Stuchlíková
III.A, IV.A – Petra Zezulková
III.B, V.A,C – Jarmila Valíčková

Řád ŠD je součástí školního řádu.

Poplatek činí 800,- Kč za půl roku.

Tel.: 732 581 043