Anglický jazyk – rozšířená výuka

Počínaje 6. ročníkem je nadaným žákům nabídnuta rozšířená výuka anglického jazyka. Žáci jsou rozděleni do skupin podle dosažených znalostí a dovedností. Postup rozdělení proběhne na základě písemného testu a ústní zkoušky začátkem září. Skupina dětí nadanějších bude mít za souhlasu rodičů rozšířenou výuku angličtiny, ostatní skupiny mají výuku standardní.

Zájemci z jiných škol mohou žádat o přestup na ZŠ Brno, Pavlovská, formulář naleznete zde.

Kontakt:
[email protected]
[email protected]
tel. 547 381 221