Školská rada

>> Zápisy ze schůzek Školské rady

 

Plán práce školské rady

Září (začátek):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Září (konec):

  • projednává návrh rozpočtu na další rok

Květen:

  • projednání finančních záležitosti daného období roku

Průběžně:

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • zabývá se stanovisky a vyjádřeními žákovských samosprávných orgánů a svá stanoviska k nim zdůvodňuje

 

Členové Školské rady

Zástupci zřizovatele

Ing. Michal Velička – velicka@kohoutovice.brno.cz
Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý – dospaly@hotmail.com
Ing. arch. Eva Sychrová – sychrova.eva@gmail.com

Zástupci zákonných zástupců žáků

Ing. Silvie Goliášová – silvie.goliasova@gmail.com
Petra Forýtková – petra.sk@email.cz
Ing. Gabriela Franke, Ph. D. – gabriela.franke@email.cz

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Simona Hanousková – hanouskova@zspavlovska.cz
Mgr. Jakub Gyönyör – gyonyor@zspavlovska.cz
Mgr. Eva Kašparová – kasparova@zspavlovska.cz

 

Jednací řád

Jednací řád školské rady   Jednací řád školské rady (pdf, 133 kB)