Jsme také na Facebooku! Jsme také na Facebooku!
Rychlý kontakt: tel.: 547 381 221, e-mail: info@zspavlovska.cz

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
V pondělí 11. 6. 2018 proběhnou v 17:00 hodin – vstup bočním vchodem do jídelny.

Třídní schůzky rodičů žáků 6. ročníku, kteří budou na ZŠ Pavlovská přestupovat
V pondělí 11. 6. 2018 proběhnou v 18:00 hodin – vstup bočním vchodem, po schodech nahoru – v učebně informatiky.

Talentová zkouška do matematické třídy 6. ročník 2018/19

Talentová zkouška do matematické třídy 6. ročník 2018/19 – výsedky (pdf)

Do matematické třídy bylo přijato 30 žáků. Prosíme zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato, ale k nám nenastoupí, aby škole dali neprodleně vědět. Pokud takto místo uvolní, bude nabídnuto žákům nepřijatým podle pořadí (budeme kontaktovat zákonné zástupce). Rozhodnutí o přijetí budou vydána na schůzce s rodiči v červnu (datum upřesníme). Rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k vyzvednutí od 4. 6. v kanceláři školy. Písemný test si mouhou zákonní zástupci s žáky prohlédnout po domluvě u paní učitelky Cejpkové

Sběr papíru

ZŠ Brno, Pavlovská 16 vyhlašuje ve dnech 28. – 30. 5. 2018 sběr papíru od 14:30 do 17:00 na školním dvoře. Papír sbíráme vytříděný a svázaný. Všem rodičům i žákům předem děkujeme za účast.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání

Seznam identifikátorů přijatých žáků (pdf)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu je pro zákonné zástupce připraveno k vyzvednutí  na sekretariátě školy ZŠ Pavlovská 16 v těchto dnech:

čtvrtek  3. 5.  (7:40–15:30)
pátek     4. 5. (7:40–14:00)
středa   9. 5. (7:40–16:30)
čtvrtek  10. 5. (7:40–15:30)
středa   16. 5. (7:40–16:30)

Pokud vám čas nevyhovuje, prosím, kontaktujte nás na e-mailu kasparova@zspavlovska.cz.

Úspěchy v soutěži English jungle

18. dubna 2018 se na základná škole J. A. Komenského v Brně konalo městské kolo soutěže v anglickém jazyce pro první stupeň English jungle. Naši žáci předvedli své výborné znalosti v anglickém jazyce.

Markéta Bryšová vyhrála vynikající 2. místo v kategorii pro 4. a 5. třídy, Filip Jonák a Tereza Gratzová skvělé 8. a 11. místo. Účastníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní soutěž English Jungle

10. dubna 2018 se konalo školní soutěže English Jungle. Žáci druhých až pátých ročníků úspěšně předvedli své znalosti anglického jazyka. Na prvním místě se umístili Filip Jonák, Tereza Gratzová a Markéta Bryšová. Vítězům blahopřejeme a ostatním žákům přejeme štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. Aldina Logara

příspěvková organizace