Jsme také na Facebooku! Jsme také na Facebooku!
Rychlý kontakt: tel.: 547 381 221, e-mail: info@zspavlovska.cz

Talentová zkouška do matematické třídy 6. ročník 2018/19

Talentová zkouška do matematické třídy 6. ročník 2018/19 – výsedky (pdf)

Do matematické třídy bylo přijato 30 žáků. Prosíme zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato, ale k nám nenastoupí, aby škole dali neprodleně vědět. Pokud takto místo uvolní, bude nabídnuto žákům nepřijatým podle pořadí (budeme kontaktovat zákonné zástupce). Rozhodnutí o přijetí budou vydána na schůzce s rodiči v červnu (datum upřesníme). Rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k vyzvednutí od 4. 6. v kanceláři školy. Písemný test si mouhou zákonní zástupci s žáky prohlédnout po domluvě u paní učitelky Cejpkové

Jarní focení

Vážení rodiče,

nejprve bych Vám ráda poděkovala, že jste mi na focení svěřili své děti.

Jedná se o nový systém focení i objednávání, kupujete jen takové fotky, které se Vám líbí.V galeriích najdete záběry ze kterých si můžete vybírat fotky k tisku.Projděte si prosím všechny galerie vaší třídy.

Pokračování textu

Sběr papíru

ZŠ Brno, Pavlovská 16 vyhlašuje ve dnech 28. – 30. 5. 2018 sběr papíru od 14:30 do 17:00 na školním dvoře. Papír sbíráme vytříděný a svázaný. Všem rodičům i žákům předem děkujeme za účast.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání

Seznam identifikátorů přijatých žáků (pdf)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu je pro zákonné zástupce připraveno k vyzvednutí  na sekretariátě školy ZŠ Pavlovská 16 v těchto dnech:

čtvrtek  3. 5.  (7:40–15:30)
pátek     4. 5. (7:40–14:00)
středa   9. 5. (7:40–16:30)
čtvrtek  10. 5. (7:40–15:30)
středa   16. 5. (7:40–16:30)

Pokud vám čas nevyhovuje, prosím, kontaktujte nás na e-mailu kasparova@zspavlovska.cz.

Úspěchy v soutěži English jungle

18. dubna 2018 se na základná škole J. A. Komenského v Brně konalo městské kolo soutěže v anglickém jazyce pro první stupeň English jungle. Naši žáci předvedli své výborné znalosti v anglickém jazyce.

Markéta Bryšová vyhrála vynikající 2. místo v kategorii pro 4. a 5. třídy, Filip Jonák a Tereza Gratzová skvělé 8. a 11. místo. Účastníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní soutěž English Jungle

10. dubna 2018 se konalo školní soutěže English Jungle. Žáci druhých až pátých ročníků úspěšně předvedli své znalosti anglického jazyka. Na prvním místě se umístili Filip Jonák, Tereza Gratzová a Markéta Bryšová. Vítězům blahopřejeme a ostatním žákům přejeme štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. Aldina Logara

Od března třídíme odpady na papír, plasty, nápojové kartony, hliníkové plechovky a sklo.

Naše základní škola zavedla od března roku 2018 nový systém v třídění odpadů. Díky projektu podpořeným firmou EKO-KOM žáci II. stupně sestavili nádoby na tříděný odpad, vymysleli plakáty informující ostatní o třídění a využití odpadů. Na každém patře školy jsou nové tzv. třídící koutky, kde je možné odpad roztřídit na papír, plasty, nápojové kartony a hliníkové plechovky. Na některých místech bude možné třídit také sklo. Ke škole nám byly přistaveny nové kontejnery na papír, plasty a sklo. Jsme velice rádi, že díky nám se mohou druhotné suroviny opět využít na výrobu nových plastových výrobků, sklenic, papíru pro sešity a mnoha dalších výrobků, které vzniknou díky vytříděnému odpadu.

Tímto bychom rádi informovali, že od března 2018 končí sběr hliníkových folií (víčka od jogurtů, alobal, aj). Nyní můžeme třídit pouze větší hliníkové obaly jako například nápojové plechovky, staré hliníkové nádoby apod. V městě Brně se tyto hliníkové obaly vhazují do nádob na plasty.

příspěvková organizace