Jídelní lístek

Pondělí 28. 6. 2021
Polévka
Polévka hrachová (A: 01,51)
Oběd 1
Kaše krupicová (A: 01,01a,07,51)

Úterý 29. 6. 2021
Polévka
Polévka vývar s těstovinou (A: 01,09,51)
Oběd 1
Čevabčiči, Bramborová kaše (A: 01,07,10,51)
Oběd 1

Středa 30. 6. 2021
Polévka
Bramborová polévka se zeleninou (A: 01,57)
Oběd 1
Smažený vepřový řízek, Brambory (A: 01,03,07,51)

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobku, § 8 odstavec 10)

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergen. složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud tak není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Alergie mohou vyvolat téměř všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení.

Značení alergenu je pouze informační požadavek.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníku. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo jeho zákonný zástupce, uhlídat sám. Školní jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmu. Školní jídelna zajišťuje stravování dle (podle jednotlivých věkových kategorií) výživových norem a požadavku.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen – viz níže uvedený číselný seznam legislativně stanovených alergenu. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmu ve školní jídelně.