Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

V pondělí 13. 6. 2016 v 17:00 hod. se ve školní jídelně ZŠ Pavlovská uskuteční informativní schůzka rodičů a zástupců školy.

Program:

  • informace o třídách, pomůckách, učebnicích, angličtině
  • sdělení ze školní družiny, zápisní lístky
  • informace o chodu školní jídelny, přihlášky ke stravování
  • informace o nabídce ZUŠ, Safirky, ČIBA sportu

Zájemce o pokročilou angličtinu doplněnou o kroužek Praktické angličtiny žádáme o podání přihlášky do 6. 6. 2016 (osobně, poštou, e-mailem).

S nabídkou Anglické školní družiny bude rodiče oslovovat MŠ Safirka.

Comments are closed.