Jsme také na Facebooku! Jsme také na Facebooku!
Rychlý kontakt: tel.: 547 381 221, e-mail: info@zspavlovska.cz

Školní soutěž English Jungle

10. dubna 2018 se konalo školní soutěže English Jungle. Žáci druhých až pátých ročníků úspěšně předvedli své znalosti anglického jazyka. Na prvním místě se umístili Filip Jonák, Tereza Gratzová a Markéta Bryšová. Vítězům blahopřejeme a ostatním žákům přejeme štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. Aldina Logara

Od března třídíme odpady na papír, plasty, nápojové kartony, hliníkové plechovky a sklo.

Naše základní škola zavedla od března roku 2018 nový systém v třídění odpadů. Díky projektu podpořeným firmou EKO-KOM žáci II. stupně sestavili nádoby na tříděný odpad, vymysleli plakáty informující ostatní o třídění a využití odpadů. Na každém patře školy jsou nové tzv. třídící koutky, kde je možné odpad roztřídit na papír, plasty, nápojové kartony a hliníkové plechovky. Na některých místech bude možné třídit také sklo. Ke škole nám byly přistaveny nové kontejnery na papír, plasty a sklo. Jsme velice rádi, že díky nám se mohou druhotné suroviny opět využít na výrobu nových plastových výrobků, sklenic, papíru pro sešity a mnoha dalších výrobků, které vzniknou díky vytříděnému odpadu.

Tímto bychom rádi informovali, že od března 2018 končí sběr hliníkových folií (víčka od jogurtů, alobal, aj). Nyní můžeme třídit pouze větší hliníkové obaly jako například nápojové plechovky, staré hliníkové nádoby apod. V městě Brně se tyto hliníkové obaly vhazují do nádob na plasty.

Velikonoční focení

Ve dnech 8. a 9. března proběhne na škole tematické focení. Tentokrát Velikonoce. Prohlédněte si fotky v galerii, pokud máte zájem, informujte tř. učitele/učitelku.

Fotky budou opět k výběru z galerií, informace včas dodáme.
Prosíme o toto oblečení: pouze pastelové, nebo jednobarevné vršky. Žádné nápisy a velké vzory. Inspiraci najdete v galerii, děti se mohou i jednou převléci, témata budou čtyři.

Budeme se těšit.

Sběr papíru

ZŠ Brno, Pavlovská 16 vyhlašuje ve dnech 26. – 28. 2. 2018 sběr papíru od 14:30 do 17:00 na školním dvoře. Papír sbíráme vytříděný a svázaný.

Všem rodičům i žákům předem děkujeme za účast.

Platby za kroužky ve 2. pololetí

Platby za kroužky ve 2. pololetí prosíme do 31. 1. 2018

Platby uvítáme v hotovosti u hospodářky školy, nebo na účet školy.

číslo účtu: 45431621/0100

variabilní symbol: podle třídy (stejný jako při platbě za pracovní sešity, TF), pokud je rodič nemá, může zjistit u hospodářky školy p. Vychodilové (info@zspavlovska.cz, 547 381 221).

Do textu pro příjemce prosíme uvést název kroužku a příjmení dítěte.

příspěvková organizace