Výběrové řízení na vedoucí školní kuchyně

Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní kuchyně Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace

Požadavky:

 • Středoškolské vzdělání (nejlépe hotelová škola, popř. škola společného stravování apod.)
 • Praxe v oboru min. 4 roky, praxe vedoucího zaměstnance výhodou
 • Znalost práce na PC
 • Stravovací terminál – znalost evidence, platby
 • Znalost právních předpisů z oblasti školního stravování a hygienických norem
 • Znalost problematiky provozu ŠJ
 • Zkušenost s vedením lidí, samostatnost a spolehlivost
 • Komunikativnost, organizační schopnosti

Platové zařazení:

8. platová třída dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 316/2016 Sb.

Předpokládaný nástup: 15. 8. 2017

Náležitosti písemné přihlášky:

Název konkurzního řízení, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.

K přihlášce je nutné přiložit:

 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladů o průběhu zaměstnání
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Originál, popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • Originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu uvedené pozice

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. 4. 2017 v uzavřené obálce s nápisem „Konkurz – vedoucí školní kuchyně – neotvírat“ na adresu: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, Pavlovská 16, Brno 623 00.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazovanou pozici.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou pozici základní školy.

Comments are closed.