Informace pro rodiče předškoláků

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (pdf)

K zápisu je třeba vyplnit několik dalších formulářů, pro urychlení Vašeho čekání můžete formuláře vyplnit předem:

Zápisní list (pro školní matriku): pdf | doc
Zápisní lístek do školní družiny: pdf | doc

Comments are closed.