Třídní schůzky a volby do Školské rady

V pondělí 9. 1. 2017 se v 17:00 hod. konají třídní schůzky, schůzka rodičů dětí z třídy I. B  je 23. 1. 2017.

V pondělí 9. 1. 2017 v 16:30–18:30 hodin proběhnou volby zástupců zákonných zástupců do Školské rady. Volební lístky budou k dispozici na místě – chodba u sborovny.

Comments are closed.