Platba kroužků ve 2. pololetí

Žáci, kteří chtějí pokračovat v kroužku organizovaném školou i ve 2. pololetí, uhradí částku u hospodářky školy do 31. 1. 2017 (7:40-15:30).

Comments are closed.