Střídavá výuka na 2. stupni

Ředitel školy v návaznosti na vydání nových krizových opatření vlády stanovuje rozdělení výuky:

  • v týdnu 12. – 16. 10. 2020 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně,
  • v týdnu 19. – 23. 10. 2020 6. a 7. ročník distančně, 8. a 9. ročník prezenčně.

26. 10. a 27. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna.

Prezenční výuka probíhá podle běžného rozvrhu za dodržení nařízení (Hv bez zpěvu, na 2. st. v Tv vycházky apod.).

Distanční výuka probíhá podle rozvrhu, je povinná. Učitelé povedou on-line výuku (videokonference) přes MS Teams v rozsahu cca 20 – 30 min, výuka bude doplněna samostatným procvičováním. Zadání úkolů bude v MS Teams, řešení se bude kontrolovat v následném týdnu prezenční výuky. Učitel může požadovat v MS Teams vložení žákova řešení, které v MS Teams slovně ohodnotí.

Výchovné předměty a volitelné předměty budou v distanční výuce zrušeny, výuka Cvičení z českého jazyka v 9.B bude přesunuta na další týden místo Pč. V Edookitu budou označené předměty, jejichž výuka se zruší. Při zadávání docházky budeme využívat stav docházky JPD (Jiné plnění docházky). Pokud nastane situace, kdy se žák nebude např. kvůli zdravotním potížím moci účastnit distanční výuky, žádáme rodiče, aby zaslali zprávu třídnímu učiteli v Edookitu.

V době střídavé výuky doporučujeme hodnocení výstupů v prezenční výuce (písemné práce apod.), v míře nižší, než by probíhalo bez omezujících opatření.

První hodina distanční výuky v pondělí bude věnována ověření funkčnosti připojení v MS Teams, další hodiny již budou výukové.

Obědy
Žáci, kteří se účastní distanční výuky, budou mít obědy automaticky zrušeny z důvodu zpřísnění podmínek ve stravovacích zařízení (snížení počtu strávníků u stolu).

V Brně 9. 10. 2020 Mgr. Lumír Sedláček, ředitel školy

Comments are closed.