Organizační informace k chodu školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

ač velmi nerad, obracím se na vás s novými organizačními informacemi k chodu školy od středy 14. 10. 2020.

Podle usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 odvolání provoz základních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka

  • Výuka bude probíhat distančně podle rozvrhu, je povinná.
  • Učitelé denně povedou on-line výuku (videokonference) přes MS Teams. Zadání distančních úkolů bude taktéž v MS Teams. Učitel může požadovat v rámci této aplikace vložení žákova řešení, které zde slovně ohodnotí.
  • Výuka do konce října se bude konat jen v naukových předmětech (Čj, Aj, Nj, M, Přv, Prv, F, …), z volitelných předmětů proběhne jen Cm, Cčj, dále distančně vyučujeme i ped. intervence. Ostatní předměty (Inf, Vv, Pč, Hv, Tv, Gp, Vdd, Vo, Vz, Bp, Ka, It) nebudou realizovány. V Edookitu to bude vyznačeno.
  • Všechny kroužky (včetně Paj) se ruší. Výjimku tvoří pouze Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky v 9. ročníku.
  • Výklad nahráváme, učitelé budou zadávat samostatnou práci přednostně z učebnice, pracovního sešitu; budeme zadávat práci zvládnutelnou během dané vyučovací hodiny, nezadáváme práci na víkend; práci navíc budou učitelé zadávat pro rychlejší žáky jako dobrovolnou.
  • Edookit slouží výhradně ke komunikaci učitel-rodič a zadávání známek.
  • Bližší informace k hodnocení během dálkové výuky pošleme zítra.
  • Třídní učitelé zašlou rodičům i žákům přehled začátků hodin.
  • První hodiny distanční výuky (v 1.-7. r.) budou věnovány ověření funkčnosti připojení v MS Teams, další hodiny již budou výukové.
  • V týdnu 26.-30. 11. 2020 nebude probíhat žádná výuka.

Docházka

Při zadávání docházky budeme využívat stav docházky JPD (Jiné plnění docházky). Pokud nastane situace, kdy se žák nebude např. kvůli zdravotním potížím moci účastnit distanční výuky, žádáme rodiče, aby zaslali zprávu třídnímu učiteli v Edookitu.

Ošetřovné

Na základě aktuálních informací Ministerstva práce a sociálních věcí škola již nevystavuje potvrzení o uzavření školy od 14. 10. 2020 na Žádost o ošetřovné. Podrobné informace naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Úřední hodiny

Pondělí a středa 9–12 h, jindy po domluvě.

Jídelna

Provoz školní jídelny je přerušen.

 

V Brně 13. 10. 2020

Mgr. Lumír Sedláček, ředitel školy

Comments are closed.