Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Ředitel střední školy zveřejňuje všechny informace k přijímacím zkouškám, požadavky na žadatele, kritéria přijetí a způsob hodnocení, plánovaný počet přijatých studentů na webových stránkách školy v těchto termínech:

obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2016
ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2017

Podávání přihlášek

Přihlášky dostanou děti s vysvědčením, bude na nich vyplněná hlavička a známky. Doma dopíšete školy, na které se dítě chce hlásit. Záleží na pořadí škol, na obou přihláškách musí být pořadí stejné. Dávají se 2 přihlášky na 2 různé školy, nebo na 2 obory v rámci jedné školy.

Termíny odevzdání přihlášek:

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře   do 30. 11. 2016
ostatní obory vzdělání  do 1. března 2017

 V ten den už musí být přihláška fyzicky přítomna ve škole.

 Přijímací zkoušky – termíny

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 2.–15. ledna 2017
talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15.–31. ledna 2017
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2017
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 12. a 19. dubna 2017
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 18. a 20. dubna 2017
školní přijímací zkoušky v 1. kole dva termíny v období 12.–28. dubna 2017
školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel školy

Pokud je dítě v den přijímací zkoušky nemocné, je nutné ho do 3 dnů od konání zkoušky omluvit a doložit nemoc potvrzením od lékaře. Zkoušku vykoná v náhradním termínu.

Jednotné přijímací zkoušky – testy CERMAT

 • konají uchazeči, kteří se hlásí do jakéhokoliv oboru vzdělání s maturitní zkouškou (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, tam ano)
 • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek v každém předmětu. Na každé škole nebo oboru, kam se hlásí, bude psát testy jednou. (První škola první termín, druhá škola druhý termín.)
 • pokud se dítě hlásí na 1 obor s maturitou a 1 obor s výučním listem, píše testy jen jednou (pokud má maturitní obor na přihlášce na prvním místě, píše v prvním termínu, pokud na druhém místě, píše v druhém termínu)
 • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak píše testy CERMAT a zároveň dělá školní přijímací zkoušku) – informace najdete na webovkách té konkrétní střední školy.
 • distribuci, zpracování a vyhodnocení testů provádí CERMAT
 • jde o klasické vědomostní testy z předmětů, vzorové testy budou zveřejněny 9. 2. 2017 na webové stránce cermat.cz .

CERMAT zpracuje výsledky do 28. 4. 2017, pošle je na školy, na které se dítě hlásí, škola má další 2 dny na vyhodnocení dalších kritérií a na rozhodnutí, zda bude dítě přijato, nebo ne.

Další kola přijímacího řízení není omezen počet přihlášek, termíny a podmínky určuje střední škola

Odvolání

Je nutné poslat do 3 pracovních dnů. Nemá jednotný formulář, mnoho příkladových odvolání je možné najít na internetu.

Zápisové lístky

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy, kteří se hlásí do

oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016
ostatních oborů vzdělání do 15. března 2017

Na naší škole jsou zápisové lístky připraveny v termínu lednových třídních schůzek, pokud se jich rodič neúčastní, může si přijít jindy do 15. 3. 2017 – zápisový lístenk není možné poslat po dítěti.

ZL se musí dopravit na školu, kam je dítě přijato a hodlá tam skutečně nastoupit do 10 pracovních dnů od zveřejnění informací o přijetí.

Není možné ho přenést na jinou školu kromě 2 případů – a) pokud bylo dítě v zimě přijato na školu s talentovými zkouškami, ale preferuje školu, kam bylo přijato v dubnu  b) pokud bylo na tu druhou školu, kam chce lístek přenést, přijato na odvolání.

Pokud se lístek na školu nedonese, místo dítěte, ač přijatého, bude postoupeno dalšímu zájemci.

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

 1. a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 2. b) výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,
 3. c) výsledků jednotné zkoušky CERMAT, pokud je součástí přijímacího řízení,
 4. d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 5. e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • K přihlášce je dobré doložit potvrzení z kroužků nebo sportovních oddílů, že se dítě dlouhodobě něčemu věnuje, umístění v olympiádách, diplomy za účast v soutěžích a podobně. Mělo by jít o vyšší než třídní nebo školní kola a zájmy, které trvají několik let. Tyto materiály je nutné doložit hned k přihlášce, později už na ně škola nemůže brát zřetel.

K přijímací zkoušce budou uchazeči pozváni písemně, 14 dní před termínem zkoušky. U dalších kol týden před termínem zkoušky.

Žáci s SPU

Pokud chcete zohlednit speciální vzdělávací potřeby dítěte, je nutné k přihlášce doložit zprávu z poradny. Dítě potom může být časově zvýhodněno (obsahově test zůstává stejný).

Do přihlášky do kolonky „stupeň podpůrných opatření“ napište buď konkrétní přidělený stupeň (pokud máte zprávu s datem 1. 9. 2016 a novější), pokud máte tzv. „starou zprávu“ – před 1. 9. 2016 – nepíšete nic, stupeň podpůrných opatření určuje střední škola na základě zprávy z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.

Vždy je potřeba doložit kopii zprávy z vyšetření v poradně, jinak nebude dítě nijak zohledněno.

Doporučení pro uchazeče

 • sledujte webové stránky škol, na které se chcete hlásit, měli byste tam najít všechny informace ohledně přijímaček na tu konkrétní školu (požadavky, kritéria přijetí, termíny)
 • využijte dne otevřených dveří na střední škole – určitě se dozvíte další informace, zkonzultujete vaše šance na přijetí, zjistíte, jestli škola dělá přípravné kurzy k přijímačkám a podobně
 • nepodceňte přípravu k jednotným testům (CERMAT), pořiďte si materiály, udělejte si cvičně testy, ať víte, jak jsou otázky zadávány, na co můžete narazit, co se po vás chce – a také které učivo vám nejde, co neumíte
 • dávejte pozor v hodinách, pokud neposloucháte, nepracujete, utíká vám to, co se v lepším případě budete komplikovaně (a leckdy draze) doučovat a nebo to prostě při testu nezvládnete
 • buďte aktivní, navštivte školu, ptejte se, co máte udělat, abyste zvýšili svoji šanci na přijetí, připravujte se, ptejte se učitelů, pokud jste při přípravě doma narazili na nějaký typ úkolu nebo konkrétní věc, které nerozumíte

Užitečné odkazy:

www.vzdelavanivsem.cz   možnost objednat konzultaci s kariérovým poradcem zdarma

www.jmskoly.cz  informace ke středním školám a přijímacímu řízení

www.infoabsolvent.cz   možnost hledání škol pomocí filtrů

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly vyhledávání škol

http://test-osobnosti.primat.cz/  profesionální, kvalitní test RIASEC k volbě povolání – cena 99,- Kč

http://www.emiero.cz/ test zdarma

http://datapro.poradcevpk.cz/33-on-line_psychologicke_testy_k_vyberu_budouci_kariery velký výběr různých testů k volbě povolání, pozor – u každého konkrétního testu si vždy napřed ověřte, za jakých podmínek bude test vyhodnocen, někdy vyžadují sms, která může být různě drahá.

 

 

 

 

 

Comments are closed.