Zahájení stavby in-line dráhy

stavba-inline-1

Stavba in-line dráhy

Dne 27. března 2015 proběhlo předání staveniště pro stavbu In line dráhy ZŠ Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace. Jedná se o prostory starého školního hřiště. Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 19:00 nebo dle dohody i v jiném době. Po dobu výuky od 7:00 do 14:00 budou prováděny takové činnosti, kdy se bude v co nejvyšší míře eliminován hluk a prašnost, aby nedocházelo k narušení výuky.

Po dobu stavby platí zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

Mgr. Lumír Sedláček
ředitel školy

Comments are closed.