Výsledky našich žáků v matematické olympiádě

Ve středu 27. 1. 2010 hostila ZŠ Křídlovická účastníky městského kola Matematické olympiády, žáky 5. tříd.

Mezi 187 soutěžícími páťáky bylo i 8 žáků z naší školy ZŠ Pavlovská, kteří se rozhodně mezi soutěžícími z ostatních škol neztratili. Úspěšnými řešiteli byli Daniela Benešová, 5. A, Jiří Smejkal, 4. A (oba 6. místo), Martin Fiša, 5. B (7. místo) a Pavla Čermáková, 5. B (9. místo).

Bodovali také další žáci 5. B: Ondřej Kostrhun, Albert Vašátko, Anna Zmeková, Robin Šidla.

Všem blahopřejeme!

 

Comments are closed.