Výdej přihlášek na SŠ, zápisových lístků a vysvědčení

Výdej přihlášek na SŠ, zápisových lístků a vysvědčení pro žáky 9. tříd a přihlášek na gymnázia pro žáky 5. a 7. tříd bude probíhat v následujících termínech:

  • 1. 2. (pondělí)
  • 3. 2. (středa)
  • 8. 2. (pondělí)
  • 10. 2. (středa)
  • 15. 2. (pondělí)
  • 10. 2. (středa)

vždy v čase 7:40 – 15:30, zvoňte u bočního vchodu na zvonek “Hospodářka”.

Zápisové lístky lze vydat do rukou pouze zákonnému zástupci žáka. Přihlášky a vysvědčení si mohou vyzvednout i žáci.

Vše se týká pouze žáků 9. tříd a žáků 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na gymnázia.

Comments are closed.