Ukliďme Česko – 17. dubna 2015

Jarní počasí láká do přírody, ale pohled na obaly od jídla, plastové či skleněné lahve a další nepořádek vykukující z trávy a listí není to, proč chodíme na procházky do lesa. Žáci prvních a pátých tříd naší školy v pátek 17. 4. vyměnili lavice za rukavice a igelitové pytle a zapojili se do druhého ročníku celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko“. Jednotlivé třídy měly určené trasy a v 8 hodin každá třída se svým třídním učitelem vyrazila do okolí školy, ulic Kohoutovic a přilehlého lesa. Téměř stovka dětí pilně uklízela a plnila pytle odpadem. MÚ Kohoutovice úsek životního prostředí a údržby veřejné zeleně pomohl částečně s materiálním vybavením potřebným k úklidu, za což jim děkujeme. Je dobře, že se děti aktivně zapojily a uvědomují si důležitost takového akce. Po návratu do školy je čekala malá sladká odměna.

Není nám lhostejný současný stav a chceme ho změnit a upozornit na nepořádek kolem nás!

Jitka Kratochvílová, tř. učitelka 1. B

uklimecesko-foto

Comments are closed.