The Bear Educational Theatre – divadlo v angličtině

Sotva jsme se rozloučili s účastníky projektu Edioson, už je před námi další příležitost, jak si ověřit své znalosti anglického jazyka v praxi.  V úterý přijede na naši školu renomovaná společnost The Bear Educational Theatre. Jedná se nejen o zábavná, ale i vzdělávací interaktivní  představení, která  podporují  výuku angličtiny. Představení jsou sestavena s profesionálními herci/učiteli pro skupiny studentů angličtiny ve školách. .V roce 2004 získalo divadlo ocenění EU LABEL prize za inovativní přínos v jazykovém vzdělávání od Ministerstva školství a Evropské agentury Sokrates.

Představení jsou vždy koncipována tak, aby úroveň jazyka byla přizpůsobena věku a znalostem diváků. Děti představení rozumí  a také se ho aktivně účastní.

Na naší škole odehraje divadelní soubor tři představení:

  • Jackie and the Horrible Family,pro 1. a 2. třídy
  • Jackie and the Horrible Family  pro 3. a 4. třídy
  • Aliens Save the Planet pro 5. a 6. třídy

Divadlo založil v roce 1996 David Fisher a  jako první hru ve spolupráci s divadelní skupinou Misery Loves Company produkoval The Bear od A. P. Čechova. Představení mělo premiéru v Divadle v Celetné, ale bylo určeno pro hraní ve školách, včetně vyrobených výukových materiálů, které pomáhaly učitelům  a žákům s přípravou. Do roku 2000 již bylo divadlo oblíbené na školách v Praze a okolí s příležitostnými cestami do dalších částí České republiky. Rok 2000 byl podstatný kvůli produkci první hry pro malé žáky prvního stupně ZŠ (Jackie and the Giant) a také díky změně z plánování jednotlivých projektů na celoroční divadlo na plný úvazek se stálým repertoárem. Od té doby divadlo roste až do podoby, kdy má v nabídce 14 představení, která jsou hrána ve stovkách škol napříč Evropou.

Cena za představení je 60 Kč.

Doufáme, že stejně jako při minulé návštěvě tohoto profesionálního souboru si i letos děti představení užijí a nám dospělým zůstane dobrý pocit, že jsme snad opět trochu posílili motivaci dětí ke studiu angličtiny i jinou formou než pouze tlakem přes známky. Vždyť pro mnoho z nich bude v jejich budoucí kariéře schopnost komunikace v cizím jazyku  nejspíše naprosto nezbytná.

Ivana Binková

Zdroj informací: http://www.thebeartheatre.com/cs

Comments are closed.