Talentová zkouška do matematické třídy 6. ročník 2018/19

Talentová zkouška do matematické třídy 6. ročník 2018/19 – výsedky (pdf)

Do matematické třídy bylo přijato 30 žáků. Prosíme zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato, ale k nám nenastoupí, aby škole dali neprodleně vědět. Pokud takto místo uvolní, bude nabídnuto žákům nepřijatým podle pořadí (budeme kontaktovat zákonné zástupce). Rozhodnutí o přijetí budou vydána na schůzce s rodiči v červnu (datum upřesníme). Rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k vyzvednutí od 4. 6. v kanceláři školy. Písemný test si mouhou zákonní zástupci s žáky prohlédnout po domluvě u paní učitelky Cejpkové

Comments are closed.