Stávka 27. 11. 2023

V pondělí 27. 11. bude provoz školy (včetně školní jídelny a školní družiny) přerušen. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se připojí k celostátní stávce.

 

Vážení rodiče,

mrzí nás, že mnohým z Vás zapojením do stávky způsobíme komplikace. Cílem stávky však je udržet nastavenou kvalitu vzdělávání včetně veškeré personální podpory (nepedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga atd.).
Důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Z výše uvedených důvodů se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci rozhodli připojit k celostátní stávce.

Comments are closed.