Soutěž v ZOO Brno: Into the Wild with English Guide

23. dubna 2015 probíhala v ZOO Brno soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ, kterou organizovali studenti a profesoři Gymnázia Slovanské náměstí. Děti plnily úkoly o zvířatech v anglickém jazyce. Zúčastnilo se dvacet družstev z osmi škol, naši školu reprezentovala tři družstva šesťáků a sedmáků. Nejlépe, na pátém místě, se umístila skupinka ze 6. A ve složení Vojta Bartoňek, Lucka Cendelínová, Vojta Klabeneš a Kuba Kopecký. Počasí nám přálo, a tak si všichni soutěžící den v ZOO užili.

Mgr. Jaroslava Čermáková

Comments are closed.