Slovo ředitele k novému školnímu roku

Vážení žáci, rodiče i široká veřejnosti,

vstupujeme do dalšího nového školního roku 2014/2015, který bude pro naši školu plný novinek a důležitých událostí. Již na jeho samém začátku jsme spustili dlouho připravované nové webové stránky, na kterých se Vám snažíme poskytnout vždy ty nejaktuálnější informace z naší školy. Stránky neustále inovujeme a brzy nabídneme další nové funkce, které jistě oceníte.

Již v předchozím školním roce jsme zahájili rozšířenou výuku matematiky a angličtiny, která probíhala v 5. třídách ve skupinách rozdělených dle výkonnosti žáků. I díky tomu naši žáci dosahovali v uplynulém roce výborných výsledků v matematických soutěžích, nebo třeba i v logickém sudoku. V tomto nastoleném trendu chceme pokračovat i v novém školním roce 2014/2015. V 6. ročníku otevíráme v návaznosti na loňský rok třídu s rozšířenou výukou matematiky.

Kvalitu výuky cizích jazyků budujeme na několika úrovních. Ve výuce máme prioritu dělit třídy do méně početných skupin, díky projektu Edison se na výuce podílejí také rodilí mluvčí. Pro žáky navštěvující školní družinu jsme připravili pro letošní rok možnost mluvit, poslouchat, ale i domlouvat se s lektorem v anglickém jazyce při rekreačních činnostech školní družiny. V minulém školním roce jsme také vypravili zájezd do Londýna, díky kterému žáci strávili pobyt přímo v rodinách v cizojazyčném prostředí, což přirozeně prohlubuje jejich vzdělání. Široká je také nabídka jazykových kroužků prostřednictvím jazykové školy HOPE.

Nezapomínáme ani na sportovní aktivity, které jsou pro děti velmi důležité. Pravidelně se naše škola zúčastňuje či přímo sama pořádá různé sportovní turnaje nebo aktivity. Naši žáci úspěšně reprezentují ZŠ Pavlovská ve florbalu, vybíjené, basketbalu, tanci a dalších sportů. Díky spolupráci s Čiba-sportem můžeme na naší škole nabídnout široké spektrum pohybových aktivit, jejichž základen je atletika. Umělecky nadaným žákům poskytujeme nabídku výtvarných i hudebních oborů ve spolupráci se Základní uměleckou školou Pavla Křížkovského.

V uplynulém roce jsme nezaháleli ani při opravách budovy základní školy. V listopadu 2013 se vyskytla havárie WC, která byla okamžitě opravena. Během prázdnin, v srpnu 2014 byla následně provedena celková rekonstrukce jedné větve WC. Finance na stavbu zajistilo vedení radnice MČ Kohoutovice, které patří poděkování. Na podzimu 2014 očekáváme dokončení stavby víceúčelového hřiště, které významně zvýší komfort a bezpečí výuky tělesné výchovy i dalších aktivit. Součástí hřiště bude také in-line dráha a ZŠ Pavlovská tak ještě zvýší své zapojení do volnočasových aktivit široké brněnské veřejnosti.

Naše plány pro školní rok 2014/2015 vycházejí z úspěchů roku předešlého. Nadále se budeme cíleně zaměřovat na výuku matematiky a angličtiny, jelikož oba tyto vyučovací předměty jsou klíčové pro úspěch žáků v jejich dalším vzdělávacím procesu. Stejně tak je ale pro nás prioritou udržet pro žáky dlouho budované prostředí, které je spravedlivé, příjemné, bezpečné, ale také dostatečné náročné. Jedině tak je můžeme připravit na nesnadný život, který je v naší společnosti čeká.

Přeji našim žákům a rodičům úspěšný a příjemný školní rok 2014/2015 a budu se těšit na vzájemná setkání při četných kulturních a společenských akcích, které bude naše škola v novém školním roce pořádat.

Mgr. Lumír Sedláček
ředitel školy

Comments are closed.