Pozdrav z Londýna

Posiláme pozdrav z Londýna. Návrat do Brna  mezi 17 a 19 h.

Comments are closed.