Platby za kroužky ve 2. pololetí

Platby za kroužky ve 2. pololetí prosíme do 31. 1. 2018

Platby uvítáme v hotovosti u hospodářky školy, nebo na účet školy.

číslo účtu: 45431621/0100

variabilní symbol: podle třídy (stejný jako při platbě za pracovní sešity, TF), pokud je rodič nemá, může zjistit u hospodářky školy p. Vychodilové (info@zspavlovska.cz, 547 381 221).

Do textu pro příjemce prosíme uvést název kroužku a příjmení dítěte.

Kontaktujte nás
  • Pavlovská 16, Brno
  • 547 381 221
  • info@zspavlovska.cz