Organizace šk. roku na červen 2020

  • Od 1. 6. bylo možné doplnit do stávajících skupin prvostupňových dětí další zájemce, přihlášku podali tři zájemci, všem bylo možno vyhovět.
  • Od 8. 6. se škola otevírá pro konzultace se žáky druhého stupně – rozpis se posílal přes Edookit.
  • Distanční výuka pokračuje do 12. 6., je to i termín uzavření klasifikace.
  • V týdnu od 15. 6. budou probíhat třídnické hodiny, které se využijí zejména pro odevzdávání učebnic. Informace rozesílali třídní učitelé.
  • Třídní schůzky se konat nebudou, všechny informace posílali třídní učitelé přes Edookit.
  • 18. 6. proběhnou schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.
  • Školní rok bude z důvodu rekonstrukce rozvodů vody ukončen v pátek 26. 6. 2020. Informace o organizaci dne podají třídní učitelé přes Edookit
Comments are closed.