Opatření v novém školním roce s ohledem na Covid-19

Vážení a milí rodiče,

blíží se konec prázdnin a velmi očekávaný začátek školního roku 2020-2021. Všichni zaměstnanci školy se na Vaše děti, naše žáky moc těší. Věříme i v pozitivní vývoj situace vzhledem ke Covid-19 a máme velké přání, aby nový školní rok proběhl standardně, jak jsme zvyklí a připravení, a to tak, aby žáci mohli zažít kromě výuky v lavicích také mnohé zajímavé formy práce i pozitivní situace v mimoškolních aktivitách.

Naše škola je připravena dbát, vyžadovat a kontrolovat hygienické požadavky, které jsou v dnešní situaci nevyhnutelné. Máme připravenou desinfekci, teploměry, roušky a hlavně strategii, abychom eliminovali možné infekční problémy. Budeme vyžadovat od vás, rodičů, maximální součinnost a spolupráci, abychom předcházeli krizovým situacím. Pokud nastane situace, že žák zůstane v ošetřování doma, připomínám skutečnost, která je nově zanesena do legislativy, a tou je povinnost účastnit se distanční výuky, je-li na škole vyhlášena a realizována.

Je možné, že se ve společnosti budou bezpečnostní pravidla v nadcházejících dnech uvolňovat ale i zpřísňovat. Proto Vás žádám o maximální výměnu důležitých informací ať už telefonicky, emailem nebo přes komunikační systém Edookit.

Věříme, že společnou snahou a ohleduplností se nám v letošním školním roce podaří minimalizovat možná ohrožení.

Přejeme vám všem pevné zdraví, odolnost proti virům a hodně příjemných zpráv během školního roku.

 

Provozní informace

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pro rodiče dětí z 1. ročníku tato omezení neplatí dne 1. září.

Prohlášení o bezinfekčnosti nebudeme od žáků před prvním příchodem vyžadovat.

Teplotu žákům budeme měřit pouze v odůvodněných případech, ne všem při vstupu do školy.

Žákům budou opětovně připomenuta hygienická pravidla – umývání rukou, způsob kýchání, časté větrání, dodržování rozestupů v rámci možností třídy, používání hygienických potřeb.

V prostorách naší školy momentálně nebudou žáci povinni nosit roušku.

Budeme věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění a při jejich zjištění budeme kontaktovat zákonného zástupce.

Prosíme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svého dítěte a neposílali do školy děti, které třeba jen v minimální míře vykazují příznaky běžných nemocí.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Rodiče v tomto případě mohou vstoupit do školy, ale je nutné chránit svůj nos a ústa rouškou. Vstupuje se bočním vchodem.

Vážení rodiče, pevně věříme, že se nám podaří vše zvládnout bez komplikací a prožijeme příjemný školní rok.

 

Za vedení školy

Mgr. Lumír Sedláček

Mgr. Eva Kašparová

Mgr. Pavel Císarík

 

Comments are closed.