Omezení výuky zpěvu a tělesné výchovy, ZUŠ a jazykových škol

Z Nařízení mimořádného opatření KHS JK ze dne 1. 10. 2020 na období 5.-18. 10. 2020 pro naši ZŠ plyne:

 • Omezení provozu ZUŠ a jazykových škol:
  • Zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání.
  • Po dobu trvání opatření nebudou žáci docházet na hodiny ZUŠ, jazykových škol.
 • Omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv:
  • Po dobu trvání opatření zákaz zpěvu.
 • Omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně:
  • Po dobu trvání opatření zákaz sportovních činností na II. stupni.
  • Předmět sportovní aktivity bude zrušený, v hodinách tělesné výchovy na II. stupni bude náplní podle počasí vycházka nebo deskové hry ve třídě apod.
  • Kroužek florbalu pro druhostupňové žáky a volejbalu bude zrušený.
Comments are closed.