Od března třídíme odpady na papír, plasty, nápojové kartony, hliníkové plechovky a sklo.

Naše základní škola zavedla od března roku 2018 nový systém v třídění odpadů. Díky projektu podpořeným firmou EKO-KOM žáci II. stupně sestavili nádoby na tříděný odpad, vymysleli plakáty informující ostatní o třídění a využití odpadů. Na každém patře školy jsou nové tzv. třídící koutky, kde je možné odpad roztřídit na papír, plasty, nápojové kartony a hliníkové plechovky. Na některých místech bude možné třídit také sklo. Ke škole nám byly přistaveny nové kontejnery na papír, plasty a sklo. Jsme velice rádi, že díky nám se mohou druhotné suroviny opět využít na výrobu nových plastových výrobků, sklenic, papíru pro sešity a mnoha dalších výrobků, které vzniknou díky vytříděnému odpadu.

Tímto bychom rádi informovali, že od března 2018 končí sběr hliníkových folií (víčka od jogurtů, alobal, aj). Nyní můžeme třídit pouze větší hliníkové obaly jako například nápojové plechovky, staré hliníkové nádoby apod. V městě Brně se tyto hliníkové obaly vhazují do nádob na plasty.

Comments are closed.