Informace rodičům ze školní jídelny

Prosíme o včasné odhlašování obědů během červnových školních výletů a odjezdů na dovolenou, nejlépe přes internet.

Poslední odhlášky na týden od 27. – 30. 6. 2016 mohou být odhlášeny nejpozději v pátek 24. 6. 2016! Poslední dny ve školním roce (28. – 30. 6.) je třeba odhlásit oběd nejpozději v pondělí 27. 6. 2016. V pozdější době bohužel nebude brán zřetel na odhlášené dny.


Během června bude rodičům, kterých se to týká, doručena složenka na doplacení menší částky.

Přeplatky za stravné trvalých příkazů za tento školní rok budou rodičům vráceny v první polovině července na konta. Pokud platíte složenkou, přeplatky za stravné budou vyrovnány v hotovosti koncem června.


Připomínáme, že během srpna je vhodné obnovit trvalý příkaz na další školní rok (platba od září 2016):

Děti 7 – 10 let 500 Kč
Děti 11 – 14 let 550 Kč
Děti 15 let a více 630 Kč

Věk dítěte se počítá celý školní rok 2016/17, a to mezi 1. 9. do 31. 8. následujícího roku:

  • žáci 11 let = datum narození od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 (platba 500 Kč)
  • žáci 15 let a víc = datum narození od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002 (platba 630 Kč)

Pokud děti ukončují docházku v naší škole a rodiče platí stravné trvalým příkazem, prosíme o jeho ukončení v červnu 2016. Týká se to žáků devátých tříd a ostatních, kteří přecházejí na jinou školu. Rodiče dětí přecházejících na jinou školu prosíme o jejich nahlášení vedoucí školní jídelny.


V září 2016 bude uveden na internetových stránkách nebo ve vestibulu školy provozní řád školní jídelny, prosíme tedy o seznámení se s jeho aktuálním zněním.

K podepsání bude přihláška je stravování pro všechny děti, které budou chtít nadále se stravovat v jídelně (jedná se o nové příchozí i ty stávající). Rodiče tuto přihlášku dostanou během měsíce září, podepíší ji a vrátí. Tato přihláška bude uložena u vedoucí školní kuchyně a bude sloužit pro případ nedodržení školského zákona 561/2004 Sb. § 122 ods.2 a vyhlášky 107/2005 § 4  ods.9 o školním stravování v době pobytu žáka ve škole, eventuálně první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Další dny nepřítomnosti žáka by měl strávník (zákonný zástupce) stravu odhlásit dle stanovených podmínek. V době nemoci dítěte lze jídlo poskytnout pouze za plnou úhradu tj. včetně osobních a věcných nákladů. Pokud rodiče nebudou respektovat toto nařízení, škola naúčtuje zpětně věcné i osobní náklady plátci obědů.

Děkuji všem za spolupráci a přeji rodičům i dětem krásné prázdniny.

Irena Dostálová – vedoucí ŠK
tel.: 547 381 021
e-mail: [email protected]

Comments are closed.