Informace o povinném nošení roušek ve škole

Vážení rodiče,
rádi bychom vám podali informace k nově vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která nabývají účinnosti dne 18. 9. do odvolání.

1. stupeň: pro žáky i pedagogy se v tuto chvíli nic nemění: roušky jsou nařízeny pouze ve společných prostorách (např. WC, šatny, chodby), při výuce ve třídách nejsou vyžadovány.

2. stupeň: zavádí se povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Tuto povinnost není nutné splnit při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje apod.).

V této souvislosti bychom vás chtěli požádat, aby žáci měli z domova k dispozici alespoň dvě roušky na den. Dále se připravujeme poskytnout efektivní distanční výuku, a to jak za situace, že budou školy nuceně zavřeny, tak pro případné žáky, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit prezenční výuky ve škole.

Mgr. Lumír Sedláček
ředitel školy

Comments are closed.