Aktuální informace k zápisu do ZŠ

Zápis dětí pro školní rok 2020-2021 proběhne bez fyzické přítomnosti dětí jedním z následujících způsobů:

1) rodiče dítě zaregistrují do systému www.zapisdozs.brno.cz, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy

a) osobně do poštovní schránky školy (u hlavního vchodu do školy) od 14. – 24. 4.
b) poštou v termínu od 14. – 24. 4. 2020
c) datovou schránkou od 14. – 24. 4. 2020
d) přes e-mail s elektronickým podpisem od 14. – 24. 4. 2020

K žádosti, prosíme, přiložte kopii rodného listu. Pokud máte přání ohledně kamarádů z mateřské školy, využijte zadní stranu formuláře žádosti. Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků v červnu.

2) Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v termínu 20. – 23. 4. (po rezervaci v systému), vše vyřešíme na místě.

pondělí 9:00 – 12:00
úterý 9:00 – 12:00
středa 13:00 – 16:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

Odklad školní docházky

Postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud kvůli současné situaci nebudete moci doložit vyjádření (doporučení) obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.

Comments are closed.