Úspěchy na Kinderiádě

Dne 12.4.2011 se ZŠ Pavlovská zúčastnila obvodního kola Kinderiády, která se konala na ZŠ Laštovkova a kromě naší školy se akce zúčastnilo 34 škol. Naší školu reprezentovali žáci, navštěvující Čiba sport, kde velmi pilně trénují.

Disciplíny rozdělené dle ročníku byly:

2.třída: skok do dálky z místa a běh 60 m3.třída: hod medicimbalem a běh 60 m4.třída: hod kriket.míčkem a běh 60 m5.třídy: skok daleký a běh 60 m+ štafeta 4 x 60 mZ každé školy závodilo 8 žáků, vždy po 2 na disciplínu (chlapec + dívka).

Medaile, které naši žáci získali:

1. místo – Lucie Sedláčková – běh 60 m2. místo – Ondřej Havlín – hod kriket.míčkem Jiří Pacal – hod medicinbalem4. místo – Iva Vallová – hod kriket.míčkem štafeta běh 4 x 60 mZŠ Pavlovská jako tým vybojovala 1. místo a postupuje do celostátního finále, které se bude konat v Praze dne 7.6.2011.Závodníkům blahopřejeme a přejeme hodně sportovních úspěchů v Praze.

Comments are closed.