Návod pro on-line objednávku či odhlášení stravy

Zavedli jsme novou službu odhlašování a změnu obědů přes internet na adrese www.strava.cz , kde si můžete sami odhlašovat obědy a volit oběd č. 1 nebo 2.

Standardně jste přihlášeni k odběru oběda č. 1 jako doposud.

 strava-1 Na přihlašovací stránce zadáte výběr jídelny: 3041 a dále své přihlašovací údaje.
 strava-2 Heslo je vhodné si po prvním přihlášení změnit v záložce NASTAVENÍ.
 strava-3 V záložce NASTAVENÍ si zadejte svoji e-mailovou adresu a zatrhněte ve sloupci „zasílané zprávy“ řádek potvrzení objednávky. Pak potvrďte vše zeleným tlačítkem „ODESLAT“.
 strava-4 V záložce OBJEDNÁVKY lze odhlašovat a volit oběd č. 1 nebo 2.  Tuto volbu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem „ODESLAT“ .

Ovládání internetové aplikace www.strava.cz je podrobně popsáno v záložce NÁPOVĚDA.

Termíny pro odhlašování a změnu oběda z č. 1 na č. 2 jsou stejné jako doposud.