Školní družina

Naši ŠD navštěvují žáci 1.–5. ročníku ZŠ. Mechanismus přijímání dětí do školní družiny je popsán ve Vnitřním řádu školní družiny. V letošním roce ji tvoří 8 smíšených oddělení, naplněnost je 30 dětí.

Činnost naší ŠD vychází z pedagogiky volného času. Cílem naší práce je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.

Provoz školní družiny

Ranní družina – 6:30 – 8:00
Odpolední družina 11:30 – 17:00

Vedoucí školní družiny

Jarmila Valíčková

Vychovatelky

I.A – Jarmila Valíčková
I.B – Ivana Strouhalová
II.A – Drahomíra Králová
II.B – Michaela Galusková
II.C – Lucie Smolíková
III.A – Eva Nováková
III.B – Lenka Slabáková
III.C – Helena Stuchlíková

Řád ŠD je součástí školního řádu.

Poplatek činí 800,- Kč za půl roku.

Tel.: 732 581 043