Informace pro rodiče předškoláků

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče předškolního věku (pdf)

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (pdf)

Spádový obvod ZŠ Brno, Pavlovská 16

Axmanova, Bellova, Chopinova, Jírovcova, Libušina tř. (od č. 7), Myslivní, Nad Pisárkami, Pavlovská, Řadová, Talichova, U Velké ceny, Voříškova (lichá č. 1–17), Žebětínská (od č. 67).

Informace k zápisu do 1. ročníku

Aktuální informace k zápisu zde.
Údaje pro školní matriku (vhodné přinést k zápisu): PDF / DOC

Rozhodnutí o přijetí

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Informace budou aktualizovány v brzké době.

Pokročilá výuka angličtiny

Informace o pokročilé výuce angličtiny