Návštěva Kociánky – 6. října 2014

Spolupráce ZŠ Pavlovské a denního stacionáře Kociánka úspěšně pokračuje i v letošním školním roce.

Žáci 5. B navštívili stacionář 6. 10. 2014. Prohlédli si místní zvěřinec a připomněli si, co je hippoterapie a canisterapie. Potom strávili spolu s žáky Kociánky vyučovací hodinu a zahráli již tradiční zápas ve hře „Bocci“. Tentokrát vyhrála ZŠ Pavlovská. Další jarní setkání proběhne na Pavlovské.

Mgr. Romana Gruntová

Comments are closed.