Náhradní termín vyzvednutí “Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy”

Formulář “Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání” Vašeho dítěte si můžete ve středu 16. března od 7.40 h do 16.00 h v kanceláři školy u paní Vychodilové, hospodářky.

Comments are closed.